Skip to main content
Okrugli sto Sporna pitanja u realizaciji hipoteke

Za hipotekarnog poverioca za namirenje postoje dve mogućnosti

Sandra Tanasković Savić

Privredna komora grada Beograda u saradnji sa „Lyceum iuris“ organizovala je okrugli sto Sporna pitanja u realizaciji hipoteke, diskusiju u okviru aktivnosti za unapređenje poslovanja privrednih subjekata. 

Učešće je uzeo veliki broj privrednika, a kako je rečeno na skupu, dve su mogućnosti na raspologanju hipotekarnom poveriocu za namirenje potraživanja obezbeđenog vansudskom izvršnom hipotekom – može založenu nepokretnost prodati u vansudskom postupku po odredbama Zakona o hipoteci ili se odlučiti za pokretanje izvršnog postupka po odredbama ZIO. 

Učesnici, panelisti koji su se obratili privrednicima, bili su Tamara Trajković, sudija Osnovnog suda u Subotici, Sandra Tanasković Savić, advokat, i Damir Šite, javni izvršitelj. 

Bilo je reči o problemima u realizaciji hipoteke, o tome kako naplatiti potraživanje obezbeđeno založnim pravom na nepokretnost. Oba načina namirenja koja predviđa zakon imaju svoje prednosti i mane. Vansudska prodaja, kako je rečeno, po Zakonu o hipoteci je lakši, brži i jeftiniji postupak, koji, međutim, hipotekarnog poverioca može izložiti neugodnostima sa hipotekarnim dužnikom. Osim toga, primena ovog postupka je u praksi obesmišljena postupanjem RGZ. 

Zato u praksi hipotekarni poverioci najčeš- će pribegavaju prodaji u izvršnom postupku, za koju su po novom ZIO nadležni javni izvršitelji. Faze postupka prodaje nepokretnosti su: određivanje izvršitelja, procena vrednosti nepokretnosti, zatim prodaja i namirenje poverilaca. 

Kod nas su najčešće realizacije potraživanja stambeni krediti i najčešći poverioci su banke. Ima i ozbiljnih potraživanja iz privrede koja su obezbeđena hipotekama na nepokretnostima, a problemi koje privrednici najčešće imaju su u vezi sa namirivanjem iz prodate nepokretnosti – kome da prodaju nepokretnost, za koliko novca i da li će to biti dovoljno da se namiri potraživanje.    

Na okruglom stolu Sporna pitanja u realizaciji hipoteke predstavljena je i knjiga Ekstenzivnost hipoteke, autorke Sandre Tanasković Savić, izdanje izdavačke kuće „Lyceum iuris”. Knjiga govori o velikoj važnosti uloge hipoteke u savremenoj poslovnoj praksi.

Za hipoteku se sa pravom može reći da predstavlja osnovni instrument obezbeđenja svih značajnih kreditnih aktivnosti, bilo iz ugla pojedinaca ili privrednih subjekata, čineći je tako nezaobilaznim činiocem prilikom prikupljanja slobodnih novčanih sredstava od banaka i ostalih finansijskih organizacija.

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.