Skip to main content

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Sudija Aleksandar Trešnjev - Krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu

Nezavisnost sudija je pravo svih građana

Sagovornici

Aleksandar Trešnjev

Sudija Krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu
Viši sud u Beogradu
Tekst
Biljana Vučković

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.