Skip to main content
Održan Okrugli sto u Privrednoj komori Beograda

Radno-pravni odnosi za poslodavce

Radno-pravni odnosi za poslodavce

U zajedničkoj organizaciji privrednog društva Lyceum iuris i Privredne komore Beograda, organizovali smo okrugli sto na temu „Radno-pravni odnosi za poslodavce” u prostorijama Privredne komore Beograda.

Predavači su bili dr Mario Reljanović i advokatica Tanja Marković. Nakon kratkih uvodnih izlaganja naših panelista, sa željom da se što više vremena posveti praktičnim pitanjima i problemima iz prakse, prešli smo na konkretna pitanja učesnika okruglog stola. 

Teme koje su privukle najviše pažnje tiču se privremene sprečenosti za rad, mogućnosti preispitivanja istog, kao i o zloupotrebljavanju bolovanja, ali i o tome šta poslodavac tada da čini, s obzirom na to da je zakon o radu u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Dispozitivne i imperativne norme u zakonu o radu takođe su bile predmet diskusije, kao i pitanja u vezi sa otkazom ugovora o radu. Privremeni i povremeni poslovi, koji predstavljaju rad van radnog odnosa i za koji važi drugačija pravila od klasičnog radnog odnosa koji se zasniva ugovorom o radu, takođe zadaju dosta poteškoća poslodavcima.

Predavanje je bilo propraćeno konstantnim pitanjima aktivnih učesnika na koja su panelisti nesebično nudili odgovore. 

Skup je bio namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvari susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje: administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama, i ovome slično.

Da su radni odnosi kompleksna tema, govori i činjenica da je jučerašnja publika bila veoma šarolika te su istu činili kako predstavnici Privrednih društava tako i advokatske kancelarije, kao i preduzetnici kako iz Beograda tako i iz drugih gradova Srbije.

Tekst

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.