Skip to main content
Okrugli stolovi „Lyceum Iuris”-a u Beogradu

Prosvetni propisi i ZIO

Treći okrugli sto na temu prosvetnih propisa „Lyceum iuris” je organizovao u beogradskom hotelu „Jump Inn”. 

Na okruglom stolu „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku radnu 2019/2020. godinu” panelisti su bili Biljana Antić, pravnik i prosvetni inspektor za teritoriju grada Beograda, i Marijana Krnić, pravnik, sekretar Muzičke škole u Subotici i autor priručnika Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

U okviru predavanja ukazano je na specifičnosti koje se javljaju u praksi na početku školske/radne godine, a vezane su za ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti ustanove, formiranje odeljenja u osnovnoj i srednjоj školi, organe ustanove, direktore, školski odbor, savet roditelja, vođenje evidencije u elektronskoj formi, ocenjivanje u osnovnoj školi, radno-pravni status zaposlenih, vaspitno-disciplinski postupak i izbor direktora škole.

Diskusija je otvorila mnoge probleme i pitanja predstavnika osnovnih, srednjih škola i vrtića, na koja su panelisti odgovarali. 

Kako se moglo čuti tokom diskusije, prosvetni inspektori na početku školske godine obavljaju redovni inspekcijski nadzor ustanova predškolskog vapitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Ove školske godine prosvetni inspektori redovan inspekcijski nadzor vrše primenom kontrolnih listi kojima se procenjuje stepen rizika i meri nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa zakonom i drugim propisima.

„Lyceum iuris” je organizovao i Šesti jesenji okrugli sto „Novine u izvršnom pravu”. Susret je bio namenjen javnim izvršiteljima, advokatima, pravnicima praktičarima, višem menadžmentu banaka i drugim privrednim i pravnim subjektima. Panelisti su bili Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije, i dr Mihajlo Živković, konsultant i član radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.