Skip to main content
Marijana Krnić - autor priručnika za primenu novog ZOSOV-a sa obrascima

Knjiga za direktore i sekretare škola

Sagovornici

Marijana Krnić

Sekretar
Muzička škola Subotica

„Lyceum iuris“ je izdavač knjige Marijane Krnić Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sa primerima pojedinačnih pravnih akata neophodnih za poslovanje osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova. 

Knjiga obrazaca namenjena je prvenstveno direktorima škola i sekretarima, jer sadrži pojedinačna pravna akta koje izrađuju sekretari škole. 

Autorka Marijana Krnić je pravnik, sekretar Muzičke škole u Subotici, diplomirala je u Beogradu. Radila je u Lazarevcu, Bačkoj Topoli, u Subotici u drugim školama i u izvršiteljskoj kancelariji. Dok je studirala radila je i u Tanjugu. 

Za časopis Kolega, o povodu da napiše knjigu, kaže da je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojen i stupio je na snagu oktobra 2017. godine, a prethodno su sekretari škola, i u Subotici na nivou Aktiva sekretara srednjih škola, i u Beogradu, putem Udruženja sekretara, radili na tome da utiču na tekst tog zakona. 

– Imali smo ideju da kao pravnici praktičari, sa terena i uživo, damo ministarstvu materijal da bi sistem bolje funkcionisao. Pre faze javne rasprave, dok je zakon bio još u formi nacrta, odlazili smo u ministarstvo, upućivali smo pismeno predloge i sugestije. Saslušani smo i imali smo konstruktivne sastanke. Pojedine naše sugestije su zaista uvrštene u zakon i bili smo jako ponosni, ali i razočarani zbog svega drugog što nije uvršteno, a znali smo da je dobro i da bi trebalo primeniti – kaže Marijana Krnić. 

Priručnik je završen avgusta 2017. godine, pre nego što je zakon usvojen i autorka ga je  naknadno menjala zbog izmena u zakonu. Zato je njen priručnik sigurno prvi koji je urađen po novom ZOSOV, a tako je i nastao. 

U knjizi su obuhvaćeni radni odnosi, izbor direktora, prava i obaveze učenika. 

– Bila sam prepuna utisaka o radu koji je trajao čitave godine. Na poslu me je čekala izrada dokumenata i ja sam ih sve izradila tokom tog leta u priručniku. U „Lyceumu“ su imali ideju da izdaju što više stručne literature iz različitih grana prava. Upravo ta ideja se susrela sa mojom potrebom da neko to i zaista vidi – kaže Marijana Krnić. 

Zanimljivo je što priručnik prate okrugli stolovi. Pod nazivom „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku radnu 2019/2020. godinu“ 11. oktobra 2019. godine je održan okrugli sto u hotelu „Jump Inn“ u Beogradu. 

Prvi okrugli sto je održan prošle godine na godišnjicu primene novog ZOSOV, a organizator ovih susreta je „Lyceum iuris“. 

– Panelisti smo bili, kao i prošle godine, Biljana Antić, prosvetni inspektor u Beogradu, i ja. Susret je bio koncipiran tako da prvo Antićeva izlaže način inspekcijskog pregleda za narednu godinu. Pošto postoje kontrolne liste po kojima inspektori pregledaju rad ustanova, ona je prešla sva pitanja iz kontrolne liste i to je zapravo zakon sa stanovišta inspektora. Posle tog izlaganja govorila sam o sadržaju pripručnika, načinu izrade akata, na šta treba paziti, šta je najveća izmena, šta su manje ali ipak važne izmene, koje su pravne praznine, ima i njih – objašnjava. 

Nakon prvog okruglog stola u Beogradu, Marijana Krnić je dobila poziv od Pajice Bašića, predsednika Aktiva direktora osnovnih škola u Subotici. Okrugli sto je održan i za subotičke osnovne i srednje škole u Otvorenom univezitetu.

- Treći deo okruglih stolova je diskusija, svi smo učesnici i razmenjujemo iskustva i mišljenja i ujednačavamo praksu što inače ne postoji organizovano u našem poslu i zato nam je svima važno – kaže autorka priručnika.  

U međuvremenu se zakon ponovo menjao i na najavljenom okruglom stolu će učesnici uz priručnik dobiti i pojedinačne akte koji su izmenjeni. 

Plan je da se susreti direktora i sekretara škola sa autorkom priručnika organizuju jednom godišnje i ubuduće. 

Bez obzira na izmene, za sada će ostati na prvom izdanju, a sve što bude novo i važno za zaposlene u prosveti autorka će poklanjati dopunu. Ove godine to će biti ugovor o radu sa direktorima škole zato što je u priručniku drugi ugovor.

- Reakcije kolega su jako pozitivne. Na stranu kolege koje poznajem i koji su se radovali, učesnike okruglog stola nisam poznavala a bili su jako zainteresovani i mali su puno pitanja. Bilo je dobro i očekujem da bude tako i ove godine – zaključila je Marijana Krnić. 

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.