Skip to main content

O nama

Ukoliko nemate kolegu kog u svakom momentu možete da pitate o aktuelnostima u sferi prava, mi Vam preporučujemo da pitate našeg Kolegu.

Izdavačka kuća Lyceum iuris iz Subotice pokrenula je 2017. godine periodični informativni bilten „Kolega“ namenjen pravnicima-praktičarima. Želeći da „Kolega“ postane časopis u kome će svi oni koji to žele, pronaći informacije o aktuelnim dešavanjima u sferi prava, kao i da bude mesto susreta struke i života, Kolega je vrlo brzo postao „miljenik“ mnogih advokatskih kancelarija. Neke od osnovnih rubrika „Kolege“ su intervju, reportaža, vest u fokusu, aktuelni stručni tekst, dvougao i drugi.

S ponosom možemo istaći, da su dosadašnji sagovornici našeg časopisa koji su odgovarali na različita pitanja u intervjuima, pisali stručne tekstove i bavili se gorućim temama u skladu sa temom broja, bili su najveći stručnjaci u domenu prava: profesor dr Tibor Varadi, sudija Ustavnog suda profesor dr Tamaš Korhec, predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, predsednica Komore javnih izvršitelja Aleksandra Trešnjev, sudija Privrednog apelacionog suda Mladen Nikolić, sudija Apelacionog suda dr Miodrag Majić, sudija Krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Aleksandar Trešnjev, profesor dr Zoran Ivošević sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

„Kolega“ je besplatni bilten koji dostavljamo na adresu svih koji izraze želju da ga čitaju te ukoliko ste među njima i Vi, prijavite se.

 

 

IZDAVAČ Lyceum iuris doo, Subotica

ZA IZDAVAČA Maša Lukić, direktor

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Gordana Rudinski, mast.prav.

POMOĆNIK UREDNIKA Biljana Vučković

UREĐIVAČKI ODBOR Dora Lalić, Tamara Trajković, Damir Šite

SARADNICI Maša Lukić

DIZAJN I PRELOM Vladan Vukmanov

ILUSTRACIJE Kristina Radojčin

FOTOGRAFIJE Milan Lačanski

LEKTURA I KOREKTURA Dunja Rančić

ŠTAMPA Čikoš štampa doo, Subotica

KONTAKT Maksima Gorkog 9-11, Subotica - +381 24 553130

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.