Skip to main content
Rubrika o engleskim pravnim terminima

Preambula

Preambula

U riznicama svetske pravne baštine, svakako, zapaženo mesto pripada poznatoj frazi kojom započinje danas najstariji važeći pisani ustav na svetu: „We the People of the United States...“, nastao kao rezultat težnje Očeva osnivača Sjedinjenih Američkih Država da stvore pravni dokument kojim bi ustanovili „savršeniju Uniju“ (a more perfect Union) i tako zamenili uveliko prevaziđene Articles of Confederation iz 1777. godine. 

Ovaj svojevrsni ustavni uvod je u američkoj pravnoj terminologiji poznat kao Preamble i uvek kada se na engleskom ta reč napiše velikim početnim slovom, ona označava preambulu Ustava SAD iz 1787. godine, čiju smo opštepoznatu intonaciju upravo citirali. 

Terminom preamble se među engleskim pravnicima označava uvodna ili programska izjava koja se nalazi na samom početku određenog pravnog teksta i koja izražava njegovu svrhu i razloge donošenja. 

Neretko se mogu čuti polemike da li uvodne programske izjave mogu predstavljati pravno obavezujući deo određenog opšteg pravnog akta ili su one svedene na puku ornamentiku. 

Američki sudovi do sada nijednu svoju ozbiljnu odluku nisu bazirali na tekstu preambule američkog ustava, izuzev u bizarnom slučaju Jacobs v. Pataki iz 2003. godine, kada je tužilac svoj zahtev zasnovao na tvrdnji da United States of America koja u članu III Ustava poverava vršenje sudske vlasti određenim sudovima drugačija od države United States koja tu vlast trenutno vrši. Sud je svoju odluku ukratko obrazložio sa ’it is not’ uz citat delova teksta Preambule i člana III Ustava.

U Evropi najznačajnija polemika o preambuli ustava kao njegovom pravno obavezujućem delu se vodila u Francuskoj, u vezi sa Ustavom Pete Republike iz 1958. godine. Konačnu reč je, naravno, dao Ustavni Savet Francuske kada se u svojoj odluci iz 1971. godine pozvao na „Ustav i njegovu preambulu“ i tako, suptilno, stavio tačku na dato pitanje. Interesantno je primetiti da se i u našem okruženju mogu pronaći primeri sličnih dilema, pa je tako Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj Odluci br. U-5/98 iz 2000. godine deo obrazloženja zasnovao upravo na preambuli Ustava BiH. 

Međutim, engleska pravna tehnika ne poznaje uvodne delove pravnih dokumenata samo kada se radi o ustavnoj materiji. Treba istaći da se pored preamble u engleskim pravnim tekstovima mogu pronaći i uvodni delovi poznatiji kao: recitals i citations.

Recitals se mogu pronaći u uvodnom delu ugovora ili sličnog pravnog dokumenta i sadrže opis pravno relevantnih činjenica zbog kojih su se (ugovorne) strane odlučile na njegovo zaključenje. U slučaju potrebe za tumačenjem spornih odredbi ugovora, sudovi primenjuju i njegove recitals delove kako bi što preciznije utvrdile stvarnu nameru ugovornih strana.

Za razliku od ugovora, recitals su obavezujući deo velikog dela opštih pravnih instrumenata Evropske Unije i predstavljaju njihove uvodne delove u kojima se opisuju razlozi njihovog donošenja. U tom smislu ih je veoma jednostavno detektovati, jer, osim što se nalaze na samom početku teksta, u svakom novom paragrafu počinju sa rečju: Whereas.

Citations, takođe, predstavljaju uvodne delove pravnog dokumenta, ali za razliku od činjeničnih i ovima sličnih „opravdanja“ za donošenje određenog akta ili zaključenje određenog ugovora, njih karakteriše okolnost da se u njima navode formalni pravni izvori koji predstavljaju osnov za njihovo donošenje, odnosno zaključenje.

Poput recitals-a i citations imaju široku primenu u pravu Evropske Unije, a najlakše ih je prepoznati po konstrukciji Having regard to, pa primera radi the Treaty on EU, ili Directive 2013/36/EU i ovome slično.

Citations su, naravno, u širokoj upotrebi i u drugim pravnim dokumentima, kada najčešće započinju formulacijom Acting in accordance with, nakon čega sledi naziv pravnog teksta ili nekog drugog izvora prava. Citations uvek počinju velikim početnim slovom, a završavaju se zapetom.

Tekst

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.