Skip to main content
Zaštita podataka o ličnosti

Dunja Tasić vs. Sonja Kolundžija

Sagovornici

Dunja Tasić

Partner
Cyber Avocado Legal Specialists

Sonja Kolundžija

Projektni menadžer
SHARE fondacija

Da li su podaci o ličnosti u RS zaštićeni?

Dunja Tasić:

U Srbiji ne postoji izražena kultura zaštite podataka o ličnosti, pa su se tako dešavali i propusti državnih organa u vezi sa curenjem podataka o ličnosti građana. Dobra je vest da usvajanjem GDPR-a, a kasnije i novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ova tema postaje sve aktuelnija. Novi Zakon nam je dao ozbiljnu pravnu podlogu da mnogo bolje zaštitimo lične podatke građana i omogućimo im da povrate kontrolu nad sopstvenim podacima.

Sonja Kolundžija:

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje u avgustu ove godine. Iako višestruko kritikovana, nova pravila ipak predstavljaju viši standard zaštite podataka o ličnosti u odnosu na stari zakon. Monitoring stanja digitalnih prava i sloboda u Srbiji, koji SHARE fondacija vrši od 2014. godine, pokazao je da u brojnim slučajevima kršenja standarda zaštite podataka o ličnosti nije bilo adekvatnih sankcija za odgovorna lica.

Da li će preuranjena primena uskoro pokazati mane Zakona?

Dunja Tasić:

Zakon je usvojen sa odloženom primenom od 9 meseci, što, po meni, predstavlja izuzetno kratak rok da subjekti prilagode svoje poslovanje novim pravilima. Što se primene tiče, ostaje da se vidi kako će Poverenikova kancelarija i nadležni sudovi primenjivati Zakon koji je pun pravnih standarda i širokih definicija koje su podložne različitim tumačenjima. Uprkos manama Zakona, optimistična sam, jer je svakako dobro što je usvojen.

Sonja Kolundžija:

Pre nego što je Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) stupila na snagu, države članice su imale dve godine da se pripreme i implementiraju sve propisane obaveze. Domaći zakon počeo je da se primenjuje 9 meseci nakon stupanja na snagu, što je nedovoljno vremena za primenu, naročito kada je reč o brojnim tehničkim i organizacionim merama koje propisuje novi zakon.

Mogu li institucije u Srbiji adekvatno da odgovore obavezama propisanim u Zakonu?

Dunja Tasić:

Ja se nadam da mogu, iako to iziskuje značajne kadrovske, tehničke i finansijske resurse. Nikako ne bi bilo dobro da privatni sektor radi na usklađivanju svog poslovanja sa Zakonom, a da državne institucije, koje tradicionalno prikupljaju najveći broj podataka građana, ostanu neusklađene. To bi prosto bilo neozbiljno i pružalo bi loš primer ostalima.

Sonja Kolundžija:

Očekuje se dosta izazova, ali je ključno da se od početka krene sa doslednom primenom. Zakon predviđa mnogobrojne nove obaveze za sve koji obrađuju podatke o ličnosti građana, bilo da su iz privatnog ili javnog sektora. MUP je početkom godine najavio nove kamere za video-nadzor u Beogradu i uradio procenu uticaja na privatnost građana koja je, iako ne zadovoljava zakonske kriterijume, podstakla javnu raspravu o temi od značaja za privatnost građana.

Koje su pozitivne strane ovog zakona?

Dunja Tasić:

Zakon propisuje transparentno i pošteno ophođenje sa ličnim podacima, mogućnost građana da povrate kontrolu nad svojim podacima kroz brojna zakonska prava, ekstenzivno definiše obaveze rukovaoca i obrađivača, propisuje odgovornost i sankcije rukovaoca za kršenje relevantnih odredbi itd. Pozitivne strane Zakona su mnogobrojne, ono što ostaje je proces usklađivanja i kreiranje koherentne i konsolidovane prakse nadležnih organa.

Sonja Kolundžija:

Prednosti novog zakona se pre svega ogledaju u tome da su prava građana detaljnije opisana i proširena, te su pored uobičajenih prava na uvid, kopiju i ispravku proširena prava na informisanje i brisanje. Uvedena su i nova prava, kao što je pravo na prenosivost podataka, kao i obaveza obaveštavanja lica na koja se podaci odnose i Poverenika ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti, npr. curenja podataka.

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.