Skip to main content
Vidak Latković - predsednik Komore javnih izvršitelja Crne Gore

Sistem izvršenja u Crnoj Gori

Sistem izvršenja u Crnoj Gori

Reformom sistema izvršenja u Crnoj Gori, rad javnih izvršitelja pravno je regulisan kroz Zakon o javnim izvršiteljima, koji je usvojen 2011. godine, a koji je počeo da važi od januara 2014. godine („Službeni list CG”, broj 61/11) te koji se vremenom usaglašavao i dorađivao. Ovim zakonom se uređuje organizacija javnih izvršitelja koji vrše poslove u postupku  sprovođenja izvršenja i obezbjeđenja, njihovo imenovanje, i druga pitanja od značaja za obavljanje izvršiteljske djelatnosti.

U skladu sa osnovnim načelima ovog zakona, javni izvršitelj obavlja izvršiteljsku djelatnost kao javnu službu, samostalno, profesionalno i kao isključivo zanimanje. Prvi javni izvršitelji su počeli sa radom 7. aprila 2014. godine i danas izvršiteljsku djelatnost obavlja dvadeset i sedam javnih izvršitelja. Sistem javnog izvršenja je institucionalno i teritorijalno zaokružen jer javni izvršitelji su imenovani za područja osnovnih sudova i pokrivaju sva ostala područja u Crnoj Gori, uz pravilo da se na svakih 25000 stanovnika određuje jedan javni izvršitelj. 

U skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju, koji je takođe usvojen 2011. godine, sprovodi se postupak izvršenja, to jeste postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja na osnovu domaće, strane, ili vjerodostojne isprave, kao i postupak obezbjeđenja potraživanja, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

Oba ova zakona predstavljaju pravnu osnovu za javno djelovanje izvršitelja u sistemu pravosudnih funkcija u Crnoj Gori.

Pored ova dva bazična zakona, rad javnih izvršitelja je regulisan i nizom podzakonskih akata, i to: Pravilnikom o broju radnih mjesta i službenim sjedištima javnih izvršitelja, Pravilnikom o obliku i sadržini službene legitimacije javnog izvršitelja i zamjenika javnog izvršitelja, Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje, Pravilnikom o radu javnih izvršitelja, kao i Uredbom o tarifi javnih izvršitelja.

Javni izvršitelji u Crnoj Gori, kao najmlađa pravosudna profesija, izloženi su brojnim izazovima, ali i pored toga izvršni postupak je učinjen bržim i efikasnijim. Imajući u vidu značajan porast ukupne naplate novčanih potraživanja, kao i postizanje većeg stepena poslovne discipline u plaćanju obaveza, nesumnjivo je potvrđen nemjerljiv i nesporan doprinos ove profesije ukupnom jačanju pravosudnog sistema Crne Gore, povjerenju građana i na kraju pravnoj sigurnosti građana.

Ove godine je obilježeno četiri uspješne godine rada javnih izvršitelja te su u prilog tome na prvom Godišnjem savjetovanju javnih izvršitelja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja Crne Gore, koje je održano uz prisustvo velikog broja učesnika, izneseni određeni podaci koji govore o kvalitetu njihovog rada. 

Naime, javni izvršitelji su tokom 2017. godine primili u rad više od 70.000 izvršnih predmeta, od čega su u potpunosti riješili trećinu primljenih predmeta,                                                                                                                          a što ukupno čini više od 90.000 predmeta riješenih od početka uspostavljanja javno izvršiteljske djelatnosti.

S druge strane tokom 2017. godine, namireno je više od 50 miliona eura potraživanja, čime je nastavljen pozitivan trend uspješne naplate potraživanja od strane javnih izvršitelja, a što govori u prilog ažurnosti u postupcima izvršenja. 

Uvođenje javnoizvršiteljske djelatnosti se nesporno pokazalo opravdanim kada je u pitanju rasterećenje sudova, a u prilog tome govori i podatak da je na početku rada javnih izvršitelja u osnovnom sudu u Podgorici bilo oko 170.000 predmeta te da je taj broj na dan 31.12.2017. godine sveden na ispod 10.000 predmeta.

Komora javnih izvršitelja Crne Gore intenzivno i konstantno radi na unaprjeđenju položaja i poboljšanju uslova rada javnih izvršitelja. Sve primjedbe i sugestije Komora veoma ozbiljno prihvata i preduzima sve potrebne korake u cilju unapređenja javne službe. Takođe, sa zadovoljstvom se može konstatovati da se kao dobra praksa, koja je povećala nivo efikasnosti i kvaliteta službi javnih izvršitelja, pokazalo uvođenje ravnomjerne raspodjele predmeta.

Pored uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema, koji vodi boljoj i sigurnijoj evidenciji podataka i boljem izvještavanju o radu javnih izvršitelja, kao i ujednačavanju i olakšavanju rada javnih izvršitelja, te pristupa bazi podataka u posjedu Poreske uprave i Centralne banke Crne Gore, uspostavljena je i saradnja sa Sudskim savjetom, što je u krajnjem rezultiralo potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Sudskog savjeta i Komore javnih izvršitelja, koji je javnim izvršiteljima omogućio pristup PRIS-u radi provjere autentičnosti izvršnih isprava iz nadležnosti suda i njihove pravosnažnosti i izvršnosti.

Sa ciljem onemogućavanja višestrukog izvršenja jedne presude, u softverskoj bazi podataka kojima raspolažu kancelarije javnih izvršitelja, aktiviran je način provjere da li je izvršna isprava predata nekom drugom javnom izvršitelju na postupanje, što je u mnogome doprinijelo kvalitetu njihovog rada.

Konačno, o pozitivnom radu javnih izvršitelja svjedoči i veliki broj potvrđenih odluka od strane nadležnih sudova, kao i posljednji Izveštaj o napretku EU, gdje stoji konstatacija o značajnom napretku na ovom polju, te da izvršitelji uspješno ostvaruju svoju zadatu misiju. Ohrabrujuće su i ocjene iz izvještaja Ekspertske misije EU za sistem izvršenja, ali i godišnjih izvještaja Ministarstva pravde koje vrši nadzor nad našim radom.

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.