Skip to main content
Javni izvršitelj iz Subotice međunarodni ekspert za izvršno pravo

Ukrajinski izvršitelji krojeni po meri srpskog iskustva

Ukrajinski izvršitelji krojeni po meri srpskog iskustva
Sagovornici

Damir Šite

Javni izvršitelj
Komora javnih izvršitelja Srbije

Damir Šite, izvršitelj iz Subotice, poverenik Komore javnih izvršitelja za međunarodne odnose, jedini je izvršitelj iz Srbije koga je francusko Ministarstvo pravde putem svoje Fondacije za međunarodnu saradnju angažovalo da u Ukrajini, u ulozi međunarodonog eksperta za izvršno pravo, pomogne i radi na uvođenju privatnih izvršitelja, kako ih naziva tamošnji zakon.  

Angažman je počeo 2015. godine kada je Šite bio član radne grupe za izradu jednog od dva zakona u Ukrajini, pošto u toj zemlji izvršenje počiva na Zakonu o izvršenju i Zakonu o licima i telima ovlašćenim da sprovode sudske odluke.

Damir Šite i Katilin Popov, izvršitelj iz Bugarske, su stalni eksperti u Ukrajini, kada je u pitanju početak primene njihovog zakona o privatnim izvršiteljima, a osim njih povremeno su angažovani i izvršitelji iz Poljske, Litvanije, Moldavije, Francuske i drugih zemalja. 

Šiteov zadatak ove godine je rad na formiranju organizacije ukrajinskog strukovnog udruženja koja je pandam našoj Komori javnih izvršitelja, a nazvana je: Asocijacija privatnih izvršitelja Ukrajine. 

Za „Kolegu“ Šite objašnjava da je planirano da u Ukrajini bude angažovano oko 7.000 izvršitelja, pošto je reč o zemlji sa 45 miliona stanovnika i da kod njih ne postoji ograničenje broja ljudi koji bi radili kao privatni izvršitelji, već svako ko ispunjava formalne uslove može biti imenovan za izvršitelja. 

- Čast mi je što sam angažovan kao međunarodni ekspert za izvršno pravo i angažovanje u Ukrajini koje doživljavam kao svoj profesionalni uspeh, jer sam ipak izvršitelj od 2012. godine što je kratko vreme, tek pet godina. Posebno sam počastvovan što sam izabran, jer ima puno jurisdikcija koje su to mogle da rade, a da su iz regiona. Verujem da je za izbor bilo presudno što kao poverenik Komore javnih izvršitelja za međunarodone odnose imam razumevanje za komparativno izvršno pravo u Evropi i što znam sve šta se dešava iz prve ruke, jer na sastancima naše međunarodne organizacije, koja ima 88 članova, puno sarađujemo i crpimo iskustva jedni od drugih. Ujedno je to veliki profesionalni izazov za mene, jer je u pitanju nešto drugačiji sistem u odnosu na naš. To će biti delegatski sistem komore kakav srećemo još u Francuskoj koja ima oko 3.200 samostalnih izvršitelja. Sa druge strane, profesionalni izazov je i zbog toga što se radi sve u tesnoj saradnji sa Ministarstvom pravde Ukrajine koje od mene traži vrlo konkretne savete i mišljenja za svaki segment te strukovne Asocijacije, ali u isto vreme i za problematiku početka rada javnih izvršitelja, koji je gotovo svuda sličan, jer se prvo nailazi na otpor društva, što se i očekuje u Ukrajini – kaže Damir Šite. 

Od javnog izvršitelja iz Srbije ukrajinsko Ministarstvo pravde zahteva iskustva o svemu što je prethodilo i kakve rezultate je dalo uvođenje instituta javnih izvršitelja u regionu,  kakvi rizici povezuju početak njihovog rada, na koji način se to odrazilo na efikasnost izvršnog postupka, šta to znači za samo pravosuđe i odnose unutar pravosudnih profesija, na koji način to utiče na rad advokata, notara i drugih pravosudnih profesija. 

Istovremeno je Damir Šite zadužen za izgradu nacrta Etičkog kodeksa privatnih izvršitelja Ukrajine.

- Izradu Nacrta etičkog kodeksa radim u saradnji sa njihovim već postojećim strukovnim organizacijama koje su pandam našoj Advokatskoj komori, Komori notara i drugim nevladinim organizacijama, kao i sa službama Ministarstva pravde koje su vezane za rad postojećih pravosudnih profesija. U isto vreme obilazimo privredne apelacione sudove zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde, najčešće to bude zamenik ministra pravde zadužen za ovu oblast, i odgovaramo na sva pitanja koja imaju kako pravnici praktičari tako i same sudije i svi zainteresovani. Prisutni su i mediji, stručna javnost, advokati i profesori pravnih fakulteta. I te kako su zainteresovani za tu oblast zato što je trenutna uspešnost naplate u Ukrajina oko 5% što je katastrofalan podatak. Izvršenje kod fizičkih lica je dodatno iluzorno zato što su zvanične zarade gotovo uvek minimalne, jer se pokušava održati opšta zaposlenost, što se odmah odražava i na iznos zarada koje se isplaćuju. To je jedan od hendikepa u njihovom sistemu, a pri tom im je izvršni zakon jako loš. Na nivou je našeg Zakona o izvršnom postupku iz 1978. Godine, gde u svakoj fazi izvršnog postupka postoji vrlo efikasan sistem intervencija od strane izvršnog dužnika. Čini mi se da će oni teško to menjati i u tom smislu će rad privatnih izvršitelja biti značajno otežan – kaže Šite.

Ekspert za izvršno pravo primećuje da se trenutno u Evropi dešava renesansa privatnih i samostalnih izvršitelja. Sve više jurisdikcija se okreće ka tom sistemu, a one koje imaju bogatije stanovništvo, poput Nemačke, Austrije i skandinavskih zemalja, ostaju pri  državnom izvršenju i ne moraju da imaju privatne izvršitelje zato što tamo sudski mehanizam naplate nije iluzija, ukazuje Šite. 

Sa izvršiteljem iz Bugarske zastupa oprečna stanovišta, ali se obojica stalnih eksperata u Ukrajini na kraju dobro usaglase. 

- Na okruglim stolovima uvek zastupamo oprečna stanovišta. Interesantno je to što su nam stavovi uvek suprotni, ali se na kraju jako dobro usaglasimo. Recimo, on je zagovornik komunikacije u izvršnom postupku i smatra da se izvršni postupak sprovodi neprestanom komunikacijom sa izvršnim dužnikom. Sa druge strane, ja sam veliki protivnik tog koncepta. Smatram da izvršni postupak zahteva mehanizme izvršnog postupka i da ne sme da se pretvori u dobrovoljnu naplatu, jer to ne očekuje ni izvršni poverilac ni izvršni dužnik. Ne bi trebalo od izvršnog postupka praviti neke pregovore i medijaciju.

Šite zastupa stav da građanima treba pre svega efikasan aparat države i da znaju ako pokreću određeni postupak da će on rezultirati nečim što će imati pozitivne efekte. 

- Glavni problem u izvršnom postupku, koji nije efikasan, jeste da krajnji korisnik „pravosudne usluge” shvata koliko je njemu državni aparat iluzoran. Izvršni postupak koji stvara iluziju oko toga nije nešto čemu bi trebali da težimo i mi smo se od toga otrgli 2011. godine kada smo dobili zakon koji je bio prilično korektan i koji je zaista omogućavao efikasno sprovođenje izvršnog postupka, ili kalo se tada zvao postupak izvršenja ili samo izvršenje. Da je kojim slučajem i došlo do prenosa novčanih sredstava sa računa dužnika na račun poverioca, a to možda nije trebalo da bude tako s obzirom na to da je kroz kasnija pravna sredstva utvrđeno da je došlo do toga bez osnova, uvek postoji protivizvršenje u kome ista lica samo treba da se zamene uloge i to je sve. Ne radi se o lekarskoj grešci, radi se o nečemu što može da se popravi i izmeni. Koliko je ružno biti dužnik, toliko je često “ružno” biti poverilac i u tom smislu u Ukrajini zaista ukazujem na to da izvršni postupak ne sme da ide unazad i da je negde nivo stečenih prava građana u tome da imaju efikasan postupak – ono što smo dostigli da to i sačuvamo. Ali, nažalost, ukrajinski Zakon se očigledno neće menjati i ne znam na koji način će to da zaživi, jer privatni izvršitelji u toj državi neće moći biti efikasni zato što će sprovoditi isti, traljav Zakon, kao i kolege koji su državni izvršitelji – procenjuje Damir Šite. 

Ekspertski angažman u toku ove godine za Šitea traje 30 radnih dana, od kojih je on polovinu već završio. U segmentu popularizacije privatnih izvršitelja često je gost u televizijskim emisijama. U toku je priprema opštih akata ukrajinske Asocijacije privatnih izvršitelja, a u oktobru ove godine se očekuje formiranje te strukovne organizacije. Istovremeno, ekspert iz Bugarske radi na mehanizmima kontrole rada izvršitelja od strane Ministarstva pravde. 

- Videćemo na koji način će Ministarstvo zahtevati da se naš posao nastavi sledeće godine. Moram da priznam da već sada postoji veliki broj problema u hodu, jer imaju koalicionu Vladu, samo Ministarstvo ima probleme sa uvođenjem novog instituta i sami između sebe imaju opstrukciju. To nema veze sa nama, priča je dosta široka i čim se nešto ovako značajno radi nije dovoljno da postoji samo želja i podrška. Naglasio bih da na dosta okruglih stolova učestvujemo sa OEBS-om i ne izostaje podrška Svetske banke, a naravno i Delegacije EU u Ukrajini. OEBS je prisutan kroz njihovo tzv. holističko shvatanje bezbednosti koje se ogleda kroz shvatanje da se bezbednost ostvaruje kroz vladavinu prava. Jako su zainteresovani za izvršenje građanskih odluka u Ukrajini. Prosto to shvataju kao veliki izvor problema – naglašava. 

Damir Šite je u Srbiji bio član radne grupe kada je rađen naš Etički kodeks javnih izvršitelja i pisao je Priručnik za polaganje stručnih ispita kandidata za javne izvšitelje, zbog čega mu je od svega u Ukrajini najinteresantnije što mu je povereno da bude pisac Nacrta etičkog kodeksa privatnih izvršitelja Ukrajine

- Biće interesantno da vidimo na koji način će se njihov opšti akt odraziti na rad privatnih izvršitelja, na koji način će uticati na formiranje standarda etike te nove struke. Pošto se radi o slovenskom narodu možemo da razumemo te senzibilitete i biće mi zanimljivo da vidim da li će Etički kodeks menjati posle godinu dana ili će on dugo da živi kod njih. Ako bude dugovečan to će mi biti mnogo milo – zaključuje Šite.

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.