Skip to main content
Zlatko Marosiuk - ombudsman

Najugroženije je pravo na rad

Sagovornici

Igor Čikoš

Direktor
Čikoš štampa doo

U oceni ugroženosti prava u gradu Subotici zaštitnik građana, u zadnjih tri do pet godina, je uvek ocenjivao da je od svih ljudskih prava najugroženije pravo na rad. 

Od zadnjih izmena i dopuna Zakona o radu iz 2014. godine, za primenu propisa imamo relativno kratak rok da bi on zaživeo i da bi sve pravno moguće situacije zakonom zaživele. Bez obzira na teoretske rasprave i praktični deo, baziramo se uglavnom na konačne odluke Apelacionih sudova. 

Za ove tri godine se još uvek nije izgradila pravna praksa i rok je kratak da bi se mogla dati konačna ocena zakonskih odredbi. 

Iz više od 170 obraćanja naših sugrađana svake godine možemo da zaključimo da poslodavci i dalje pokazuju izrazito i bahato nepoštovanje prava radnika, uručuju nezakonite otkaze, nezakonito raspoređivanje radnika računajući na strah od pokretanja sudskih postupaka i dužinu trajanja sporova.

I dalje su najugroženije trudnice koje bi trebale po novim izmenama i dopunama Zakona o radu da budu zaštićene i da ne mogu dobiti otkaz, a postoji i problem naknade za porođajno odsustvo, jer poslodavci ne uplaćuju ili nisu uplaćivali potrebne doprinose. Smatramo da čak i državni organi povređuju prava ovih radnica u slučaju kada se isplati naknada za porođajno odsustvo i to sa zakašnjenjem od dva meseca, a za to vreme je Poreska uprava obračunavala solidarni porez. Tek su prošle godine prihvatili preporuku republičkog zaštitnika građana da se ne naplaćuje solidarni porez.

Građanima možemo pomoći samo pri sastavljanju žalbi i upućivanjem, ukoliko za to postoje uslovi, na naš program besplatnog pravnog zastupanja. To je sigurno velika pomoć, jer se ljudima obezbeđuje besplatno advokat i bez troškova mogu da se bore za svoja prava. 

Imali smo i situacije da po isteku porođajnog odsustva poslodavci pronađu osnov i daju otkaz radnicama koje su se vratile sa porođajnog odsustva. 

Nedavno smo imali slučaj žene kojoj poslodavac pre par godina nije na vreme uplatio doprinose, a sada ih redovno plaća. Ona ne može da dobije naknadu za porođajno, jer on nekoliko godina, dve ili tri, duguje. Poslodavac bi sada hteo i da uplati taj dug za nju, međutim, prema instrukcijama države mora sve da plati, a radi se o dugu većem od 3.000 evra što on nije u stanju da plati. 

Inače, Kancelarija zaštitnika građana ima dobru saradnju sa Inspekcijom rada i oni postupaju po našim prijavama i tada primaju, i stranke, i pokreću postupak. Čak smo imali ne mali broj slučajeva kada smo razmenjivali savete i dobijali pomoć da bi mi mogli pomoći našim strankama.

">

Preduzeće „Čikoš Štampa” osnovano je juna 1990. godine, kao izdavačko, štamparsko i trgovinsko preduzeće. Samo tri godine kasnije počinje da zapošljava i vrši profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom uz dva programa prihvaćena od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja. Preduzeće danas ima 52 zaposlena lica, od kojih je 30 osoba sa invaliditetom, a tri radnika su osobe sa posebnim potrebama. Preduzeće ima i stručni tim koji čine tri zaposlena lica. Oni pomažu osobama sa invaliditetom u radu, a to su sociolog, psiholog i instruktor.

Lica sa invaliditetom su u ovom preduzeću zastupljena u svim sektorima. Oni rade kao komercijalisti, administrativni radnici, predradnici dorade, ofset mašinisti, štamparski slagači, knjigovesci, kartonažeri, higijeničari i vozači. 

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.